ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
dot
dot
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
dot
dot
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
dot
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการ
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
เทศกาลงานประเพณี / แหล่งท่องเที่ยว / ร้านของฝาก


ย้อนดู..ภาพกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558article

 "ประเพณีแห่รอยพระพุทธบาทผ้า และ ชักเย่อเกวียนพระบาท" ระหว่างวันที่ 13 - 30 เมษายน 2558

(แผ่นพับ)แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมarticle

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลตะปอน วัดตะปอนน้อย วัดตะปอนใหญ่

(แผ่นพับ)แนะนำร้านผลไม้article

แนะนำร้านผลไม้ของฝากเมืองจันท์"ตำบลตะปอน"

พิพิธภัณฑ์ตำบลตะปอนarticle

 พิพิธภัณฑ์ชุมชน และ สถานที่ท่องเที่ยวตำบลตะปอน

สถานที่พักแรม
ก่อนหน้า1ถัดไป
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018