ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
dot
dot
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
dot
dot
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
dot
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการ
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
นโยบาย (จ) แก้จราจร '5 จริง' '5 จอม'

         

            นับจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาควบคุมอำนาจบริหารประเทศเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2557 ที่ผ่านมา ท่ามกลางความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อ คสช. ว่าจะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ของประเทศชาติที่สั่งสมมานานได้ และหนึ่งในนโยบายที่ คสช. ให้ความสำคัญและเป็นนโยบายเร่งด่วนคือการจัดระเบียบจราจรที่มีทั้งการขันนอตงานของผู้มีหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ตลอดจนลดปัญหาที่เกี่ยวเนื่องในเรื่องของหาบเร่แผงลอยที่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาการจราจรเมืองกรุง ระยะเวลาเดือนกว่า ๆ ที่ คสช. ได้เข้ามาทำงานปรากฏให้เห็นภาพการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อแก้ปัญหาการจราจรตั้งแต่ระดับนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) จนถึงระดับปฏิบัติในส่วนของท้องที่ สำหรับผู้คนที่จะรับรู้ได้ดีถึงสภาพการจราจรติดขัดก็คงไม่พ้นพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เริ่มต้นด้วย นโยบาย “5 จริง” เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. จัดการคนทำผิดกฎจราจร “ยกจริง ล็อกจริง จับจริง ขังจริง สุภาพจริง” เพื่อคืนผิวการจราจรแก้รถติดเน้นกรุงเทพฯ รอยต่อปริมณฑลและแหล่งท่องเที่ยวเป็นนโยบายแรกที่สร้างความฮือฮาให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นอย่างมากและตามมาด้วยการจัดระเบียบวินรถตู้วินรถจักรยานยนต์เริ่มจัดการรถตู้ที่ย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา

ทั้งนี้นโยบายที่ส่งผลชัดเจนต่อการแก้ปัญหาจราจรหลังเริ่มกวดขันเข้มข้นกับมาตรการ “5จริง” พบว่าในห้วงเวลาเกือบ 2 เดือน ก็มีผลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ที่เห็นเป็นรูปธรรมรายงานผลการปฏิบัติ 9 มิ.ย.-30 ก.ค. จับกุมผู้กระทำผิด     ได้กว่า 178,615 ราย โดยผลยก      จริง 751 ราย ล็อกจริง 26,050 ราย ขังจริง 2,573 ราย สอดรับกับผล        ที่ตามมาผ่านการสำรวจความคิด     เห็นประชาชนผ่าน เว็บไซต์กองบังคับการตำรวจจราจร www.traf

ficpolice.go.th พบว่า ร้อยละ 88 เห็นว่ามาตรการยกรถช่วยลดปัญหารถติดได้จริง ร้อยละ 77 เห็นว่าตั้งแต่เริ่มมาตรการ 5 จริงสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ดีขึ้น และร้อยละ 97 อยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังพบว่าหลังเริ่มมาตรการรถที่ถูกล็อกล้อและที่ถูกยกรถลดลงอย่างเห็นได้ชัด

นอกจากนี้ยังได้ออกมาตรการบังคับใช้กฎหมายอีกระลอกในชื่อ นโยบาย “5  จอม” ปฏิบัติการจับจริงผู้ขับขี่ที่มีนิสัยชอบทำผิดกฎจราจรเป็นประจำ เริ่มเมื่อ 17 ก.ค. เพื่อจัดการกับผู้มีพฤติกรรมการขับขี่ที่สร้างปัญหาการจราจรและเลี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้แก่ จอมปาด-จอมล้ำ-จอมขวาง-จอมย้อน (ศร) และจอมปลอม (ป้ายทะเบียน) ซึ่งเป็นนโยบายที่เน้นไปที่พฤติกรรมการขับขี่ที่ผิดกฎหมายสร้างปัญหาการจราจรและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ ผลตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจนถึง 30 ก.ค. รวม 14 วัน จับกุมได้ 21,087 ราย แบ่งเป็น จอมปาด 5,052 ราย จอมล้ำ 8,408 ราย จอมขวาง 1,989 ราย จอมย้อน 4,116 ราย จอมปลอม 1,522 ราย โดยหลังดำเนินการก็พบว่ายอดผู้กระทำความผิดมีแนวโน้มลดลง

ทั้งนี้ทาง ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) ได้นำนโยบาย 5 จอมดังกล่าวมาวัดประสิทธิผลว่า จะช่วยแก้รถติดได้มากน้อยเพียงใด รวมทั้งนโยบายการจัดระเบียบรถตู้ โดยเฉพาะบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิที่มีการย้ายจุดพักรถตู้ไปยังสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสัน

นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพล) กล่าวว่า ในการวัดประสิทธิผลของนโยบายดังกล่าวหากวัด ณ วันใดวันหนึ่งของระยะเวลาอาจทำให้การวัดคลาดเคลื่อนเนื่องจากปัญหารถติดมีสาเหตุมาจากสิ่งต่าง ๆ มากมาย เช่น อุบัติเหตุ รถเสีย ฝนตก การชุมนุมประท้วงทางการเมืองวันหยุดยาวในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ การเปิด/ปิดเทอมของนักเรียนนักศึกษา การปิดถนนเพื่ออำนวยความสะดวกเฉพาะกิจ การซ่อมบำรุงถนน การก่อสร้างรถไฟฟ้า เป็นต้น ดังนั้นทางศูนย์วิจัยฯ จึงใช้สภาพการจราจรในช่วงวันทำการที่ 21-23, 25, 28-30 ก.ค. 2557 ซึ่งเป็นช่วงที่นโยบายทั้ง 2 เริ่มบังคับใช้โดยตัวเลขที่นำมาอ้างอิงคือดัชนีรถติด Longdo คือตัวชี้วัดสภาพความติดขัดของท้องถนนในภาพรวมของ กทม. และปริมณฑล ณ เวลาหนึ่ง ๆ โดยใช้ตัวเลข 0-10 ในการแสดงผล (ค่าที่มากหมายถึง ติดขัดมาก, 0=รถไม่ติดเลย, 10=รถติดทุกถนน) โดยจะใช้ค่าดัชนีรถติด ณ เวลา 08.00 น. ซึ่งเป็นเวลาในชั่วโมงเร่งด่วนที่รถติดมากที่สุด

ซึ่งผลการประเมินพบว่า นับจากเริ่มมีการดำเนินนโยบาย 5 จอมดัชนีรถติดเท่ากับ 6.14 เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของดัชนีรถติดของเดือน ก.ค. ปี 2556 เท่ากับ 5.92 (เฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 5.59) และ ก.ค. ปี 2555 เท่ากับ 7.10 (เฉลี่ยทั้งปีเท่ากับ 6.52) และหากเปรียบเทียบกับข้อมูลในปี 2557 เท่าที่มีข้อมูลในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. มีค่าดัชนีรถติดเท่ากับ 5.47, 5.04 และ 4.63 ตามลำดับ (เฉลี่ย 3 เดือนเท่ากับ 4.99) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าดัชนีรถติดหลังใช้นโยบาย 5 จอมค่าดัชนีอยู่ในระดับที่สูงกว่าตัวเลขที่ทำการเปรียบเทียบเกือบทุกค่า ยกเว้นการเปรียบเทียบกับเดือน ก.ค. 2555 และค่าเฉลี่ยทั้งปี 2555 “ทำให้ได้ข้อสรุปในขั้นต้นว่านโยบาย 5 จอมไม่ช่วยทำ ให้รถติดน้อยลง”

ทุกมาตรการที่นำมาใช้แก้ปัญหาจราจรเมืองกรุงอาจจะไม่รวดเร็วทันใจวัดได้ยากและยังไม่เห็นผลนัก แต่แน่นอนว่าการปฏิบัติที่เข้มแข็งและเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่ตำรวจหากยังคงมาตรฐานที่เข้มข้นเช่นนี้ต่อไป ความสำเร็จที่จะเห็นชัดเจนคือพวกชอบขับขี่ไม่มีวินัยเอาเปรียบผู้ร่วมทางจะได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา. 

ที่มา : http://www.dailynews.co.th/

 
สาระความรู้

ไวรัสซิกา ไข้ซิกา โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย
เบอร์สายด่วน สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน article
รับมือน้ำท่วม! การเตรียมตัวก่อนน้ำมาถึงพื้นที่ article
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย article
ท้องไม่พร้อม VS เอชไอวี/เอดส์ article
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน article
อาหารหลัก 5 หมู่ แต่ละหมู่มีอะไรสำคัญอย่างไร?
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา-มาร์บูร์ก (EBOLA-MARBURG VIRAL DISEASES)
อาการไข้เลือดออก ไข้เลือดออก การรักษาไข้เลือดออกและป้องกัน
แมงมุมแม่หม้ายสีน้ำตาล (Brown Widow)
ภูมิปัญญาชาวบ้านกับเคล็ดลับการแก้ปัญหาชีวิตประจำวัน
กินกันทุกวัน ...รู้ยัง? ดื่ม ′น้ำผลไม้′ ให้ประโยชน์มากแค่ไหน ?
′พ่อ-แม่′คลิกซะ เคล็ดลับป้องกันโรคติดเกม
น้ำดื่มที่ควรหลีกไกลองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018