ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
bulletการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletหัวหน้าส่วนราชการ
bulletสำนักปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่น
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนอัตรากำลัง
bulletแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี
dot
dot
bulletรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
bulletรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
dot
dot
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
bulletปีงบประมาณ 2564
bulletปีงบประมาณ 2565
dot
dot
bulletช่องทางรับฟังความคิดเห็น
bulletรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
bulletการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
bulletE-Service
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
dot
dot
bulletคำสั่งผู้รับผิดชอบ
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
bulletข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
bulletแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
bulletข้อมูลการติดต่อ
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
bulletรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
bulletประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletคำสั่งต่าง ๆ
dot
dot
bulletมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
bulletการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
bulletการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
bulletนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
bulletการขับเคลื่อนจริยธรรม
bulletการประเมินจริยธรรมมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
bulletกำหนดการสมัยประชุมสามัญ
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
ข่าวรับสมัครงาน


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 2 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 อัตรา

1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่.. สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 9-18 ตุลาคม 2566 (เวลา 09.00 - 16.00 น.) ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา (ปฏิบัติงานทั่วไป เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลภายนอก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา (ปฏิบัติงานทั่วไป เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา (ปฏิบัติงานทั่วไป เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

 
ประกาศรับสมัครบุคลลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา (ปฏิบัติงานทั่วไป เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

รับสมัครบุคลลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (สำนักปลัด) สำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฏิบัติงานทั่วไป เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 อัตรา ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 1-8 กันยายน 2566 (เวลา 08.30 - 16.00 น.) ในวันและเวลาราชการ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนเบอร์โทรศัพท์ 0-3942-6017

ก่อนหน้า123456789ถัดไป
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018