ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลสภาพทั่วไป
bulletโครงสร้างองค์กร
bulletตราสัญลักษณ์
bulletอำนาจหน้าที่ของ อบต.
bulletวิสัยทัศน์
bulletพรบ.สภาตำบลฯ
bulletเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
dot
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองคลัง
bulletกองช่าง
bulletกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
dot
dot
bulletแผนยุทศาสตร์การพัฒนา
bulletแผนการจัดหาพัสดุ
bulletแผนอัตรากำลัง
dot
dot
dot
dot
bulletปีงบประมาณ 2561
bulletปีงบประมาณ 2562
bulletปีงบประมาณ 2563
dot
dot
bulletคู่มือ-มาตรฐานการปฏิบัติงาน
dot
dot
bulletแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
bulletมาตรการภายใน
dot
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
dot
bulletแผนที่ อบต.ตะปอน
dot
dot
bulletนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
bulletการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
bulletหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการ

This Column Introการพ่นฝอยละออง ULV ติดรถยนต์ ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 - 6 ต.ตะปอนarticle

วันพฤหัสบดี ที่ 25 มิถุนายน 2563 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 6.5 จันทบุรี ร่วมกับ อบต.ตะปอน สสอ.ขลุง รพ.สต.ตะปอน อสม. กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน 

ขอประชาสัมพันธ์ ท่านที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อกับ อบต.ตะปอน ร่วมทำแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ของ อบต.ตะปอน ปีงบ 2563article

ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ Integrity & Transparency Assessment: ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอนarticle

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน กิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล "ขลุงวิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน"article

ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน กิจกรรม เดิน - วิ่ง การกุศล "ขลุงวิ่งด้วยใจ ไปด้วยกัน" เพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยใน - อุบัติเหตุและฉุกเฉิน และจัดซื้อเครื่องมือแพทย์

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน 1. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 2. ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  3. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ตะปอน จำนวน 5 อัตราarticle

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง อบต.ตะปอน จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 17 – 28 พฤษภาคม 2562 (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ในวันและเวลาราชการ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตะปอน "เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562"article

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น. (ในวันและเวลาราชการ) 

 

ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุarticle

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบวิธีการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

 
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตราarticle

วุฒิ ปวช. / ปวท. / ปวส. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 – 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (ในวันและเวลาราชการ) ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานปลัด อบต.ตะปอน

 
ก่อนหน้า12345ถัดไป
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018