ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลพื้นฐานของตำบล
bulletบรรยายสรุป
dot
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
dot
bulletขั้นตอนรับขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletงานชมรมผู้สูงอายุตำบลตะปอน
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนการดำเนินงานปี 2556
bulletแผนการดำเนินงานปี 2557
bulletแผนการดำเนินงานปี 2558
bulletแผนการดำเนินงานปี 2559
dot
การติดตามประเมินผลแผน
dot
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี2554
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี 2556
dot
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2559-2563)
dot
แผนพัฒนา 3 ปี
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)
dot
ข้อมูลบริการด้านบุคลากร
dot
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
dot
งานกิจการสภา อบต.ตะปอน
dot
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.ตะปอน
dot
ข้อมูลบริการ ส่วนการคลัง
dot
bulletการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
dot
ข้อมูลด้านการบริการ
dot
dot
พนักงานส่วนตำบล
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองช่าง
bulletกองคลัง
bulletกองการศึกษา
dot
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
dot
bulletนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจตามยุทธศาสตร์
bulletกรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น อบต.ตะปอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.ตะปอน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตะปอน
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการยื่นคำร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน


เข้าสู่เว็บไซต์กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน


ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


ขอเชิญสมัครอาสาท้องถิ่นรักษ์โลกarticle

อบต.ตะปอน ขอเชิญประชาชน ผู้มีอายุไม่ตำกว่า 7 ปีบริบูรณ์ มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลตะปอน ร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เป็นการรวมพลังทำความดีทดแทนคุณแผ่นดิน และเป็นเครือข่ายจิตอาสาในการอุทิศตนดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอยพร้อมกันทั่วประเทศ

บันทึกการการรับฟังความคิดเห็นการให้บริการการเก็บขยะในฤดูกาลผลไม้ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2559article

 บันทึกการการรับฟังความคิดเห็นการให้บริการการเก็บขยะในฤดูกาลผลไม้

ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2559 วันที่ 1 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

7 สิงหา ไปลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญarticle

 7 สิงหาคม 2559

(ภาพกิจกรรม) ปลูกต้นไม้ ในโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ปี 2559article

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559

โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ 2559article

โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ (Amphoeyim Molbile Service) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี | วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน (หลังเก่า)

รับสมัคร ทีมแข่งชักเย่อเกวียนพระบาทผ้า ปี 2559article

กิจกรรมชักเย่อเกวียนพระบาทผ้า ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา อบต.ตะปอน 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2559  สมัครได้ที่  สำนักงานปลัด อบต.ตะปอน  ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 3942 6017

 
สื่อสิ่งพิมพ์สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ.article

ปภ. ร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมแนะ 8 วิธีประหยัดน้ำในองค์การ...สู้วิกฤตภัยแล้ง

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความไว้อาลัยถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชarticle

เพื่อแสดงความไว้อาลัยถวายแด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปรินายก ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 เวลา 16.30 น. ณ วัดวันยาวบน ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

(ถาพกิจกรรม) งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558article

 

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล การแสดงของเด็กจากศูนย์เด็กเล็กตำบลตะปอนและโรงเรียนในพื้นที่ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

 

พมจ.จันทบุรี ร่วมกับ อบต.ตะปอน ดำเนินงานโครงการซ่อมบ้านผู้สูงอายุในชุมชนตำบลตะปอนarticle

ให้กับ นายบุญธรรม โถทอง และท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน มอบหมายให้ นายประวิทย์ ศรีวิบูลย์ เลขาฯนายก อบต. รับมอบบ้านจากเจ้าหน้าที่ พมจ.จันทบุรี ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

 
[Go to top]องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018 email : abt.tapon@hotmail.com