dot dot
dot
ข้อมูลทั่วไป
dot
bulletประวัติตำบล
bulletข้อมูลพื้นฐานของตำบล
bulletบรรยายสรุป
dot
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
dot
bulletขั้นตอนรับขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์
dot
งานสังคมสงเคราะห์
dot
bulletงานชมรมผู้สูงอายุตำบลตะปอน
dot
แผนการดำเนินงาน
dot
bulletแผนการดำเนินงานปี 2554
bulletแผนการดำเนินงานปี 2555
bulletแผนดำเนินงาน 2556
bulletแผนดำเนินงาน 2557
dot
การติดตามประเมินผลแผน
dot
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี2554
bulletการติดตามประเมินผลแผน ปี 2556
dot
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
dot
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2554-2558)
bulletแผนยุทธศาสตร์ฯ (พ.ศ.2559-2563)
dot
แผนพัฒนา 3 ปี
dot
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2556-2558)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2557-2559)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2558-2560)
bulletแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561)
dot
ข้อมูลบริการด้านบุคลากร
dot
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี
dot
งานกิจการสภา อบต.ตะปอน
dot
bulletการประชุมสภา อบต.ตะปอน ครั้งแรก
bulletคณะผู้บริหาร
bulletสมาชิกสภา อบต.ตะปอน
dot
ข้อมูลบริการ ส่วนการคลัง
dot
bulletการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี
bulletรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
bulletแผนจัดหาพัสดุ
dot
ข้อมูลด้านการบริการ
dot
dot
พนักงานส่วนตำบล
dot
bulletสำนักงานปลัด
bulletกองช่าง
bulletกองคลัง
bulletกองการศึกษา
dot
วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบล
dot
bulletนโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจตามยุทธศาสตร์
bulletกรอบยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา
dot
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
dot
bulletศูนย์รับแจ้งข่าวสารการทุจริต-คอรัปชั่น อบต.ตะปอน
bulletศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ อบต.ตะปอน
bulletแบบสำรวจความพึงพอใจและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของ อบต.ตะปอน
bulletแผนผังขั้นตอนการให้บริการยื่นคำร้องขององค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน


เข้าสู่เว็บไซต์กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน


ยินดีต้อนรับ...สู่เว็บไซต์ อบต.ตะปอน

 

    

ข่าวประกาศ สอบราคา

โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำข้างทางซอยสุวรรณรังษี-เจดีย์ทราย หมู่ที่ 4    

กำหนดยื่นซองสอบราคา

ระหว่างวันที่    2    มิถุนายน   2559  -   13    มิถุนายน  2559   

More...

 

กำหนดยื่นซองและซื้อซองสอบราคาดังนี้  1. ระหว่างวันที่    24    พฤษภาคม   2559  -  6   มิถุนายน  2559

More...

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน

เรื่อง   สอบราคาโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลตะปอน  

More...

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม

7 สิงหา ไปลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญicon

 7 สิงหาคม 2559

More...
(ภาพกิจกรรม) ปลูกต้นไม้ ในโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน" ปี 2559icon

เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559

More...
โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ 2559icon

โครงการอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ (Amphoeyim Molbile Service) อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี | วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน (หลังเก่า)

More...
รับสมัคร ทีมแข่งชักเย่อเกวียนพระบาทผ้า ปี 2559icon

กิจกรรมชักเย่อเกวียนพระบาทผ้า ในวันที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬา อบต.ตะปอน 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2559  สมัครได้ที่  สำนักงานปลัด อบต.ตะปอน  ข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 3942 6017

 
More...
สื่อสิ่งพิมพ์สื่อรณรงค์ประหยัดน้ำ ปภ.icon

ปภ. ร่วมรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมแนะ 8 วิธีประหยัดน้ำในองค์การ...สู้วิกฤตภัยแล้ง

More...
No article here !
เทศกาลงานประเพณี / แหล่งท่องเที่ยว / ร้านของฝาก

 "ประเพณีแห่รอยพระพุทธบาทผ้า และ ชักเย่อเกวียนพระบาท" ระหว่างวันที่ 13 - 30 เมษายน 2558

More...

แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตำบลตะปอน วัดตะปอนน้อย วัดตะปอนใหญ่

More...

แนะนำร้านผลไม้ของฝากเมืองจันท์"ตำบลตะปอน"

More...

สาระความรู้

ไวรัสซิกา ไข้ซิกา โรคติดต่อที่ไร้วัคซีนป้องกัน ภัยเงียบจากยุงลาย

ไวรัสซิกา หรือ ไข้ซิกา เป็นอีกหนึ่งโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ แม้จะยังไร้วัคซีนป้องกัน แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายได้เองภายใน 7 วัน ที่ต้องระวังคือเด็กทารกที่หากติดเชื้อแล้วอาจทำให้มีศีรษะเล็กกว่าปกติ

More...
เบอร์สายด่วน สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินicon

สถานการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุด่วน เหตุร้าย มักเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉิน จึงรวบรวมเบอร์สายด่วนของหน่วยงานต่าง ๆ  

More...
รับมือน้ำท่วม! การเตรียมตัวก่อนน้ำมาถึงพื้นที่icon

การเฝ้าระวังน้ำท่วม : มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมและอยู่ในระหว่างสังเกตุการณ์ การเตือนภัยน้ำท่วม : เตือนภัยจะเกิดน้ำท่วม การเตือนภัยน้ำท่วมรุนแรง : เกิดน้ำท่วมอย่างรุนแรง ภาวะปกติ : เหตุการณ์กลับสู่ภาวะปกติหรือเป็นพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม

More...
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยicon

ประเภทของไฟ ไฟประเภท A คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งเช่น ไม้, กระดาษ, เสื้อผ้า, พลาสติก ฯลฯ ไฟประเภท B คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลว เช่น น้ำมันเชื้อเพลิงไวไฟ/ไม่ไวไฟ และก๊าซ ไฟประเภทCคือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง มีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไฟประเภท D คือไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นสารเคมีเช่น ผงแมกนีเซียม, อลูมิเนียมและโลหะที่ให้ความร้อนสูง(ห้ามใช้น้ำดับเป็นอันขาด)

More...
ท้องไม่พร้อม VS เอชไอวี/เอดส์icon

4-5 ปีก่อน ประเทศไทยเราตื่นตัวกับสถิติเรื่องท้องไม่พร้อมกันมาก โดยเฉพาะการท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น เพราะตัวเลขในบ้านเราขึ้นเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย หลายฝ่ายหลายหน่วยงานจึงระดมทรัพยากรและความร่วมมือเพื่อจัดการสถานการณ์นี้ เราจึงเห็นว่า 4-5 ปีที่ผ่านมามีทำงานในระดับพื้นที่และมีการรณรงค์เรื่องนี้กันอย่างแพร่หลาย ซึ่งส่งผลให้เราไม่ได้รั้งหมายเลข 1 เรื่องท้องไม่พร้อมของเอเชียแล้ว แต่เราอยู่ที่อันดับที่ 15

More...
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอน หมู่ที่ 5 ถนนสายขลุง - พลิ้ว ตำบลตะปอน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 โทร.0 3942 6017 โทรสาร.0 3942 6018 email : abt.tapon@hotmail.com